Asbest och dess förekomst

Den tidigare användningen av asbesthaltigt material inom byggbranschen bidrar fortfarande till sjukdomar och utgör en hälsorisk vid ombyggnads-, reparations- och renoveringsarbeten.

Den farligaste asbestsorten förbjöds först 1975 och övriga asbestsorter 1982. Det betyder att asbest ligger latent inbyggt i stora delar av Sveriges befintliga bostads- och fastighetsbestånd.

Renoveringar av bland annat miljonprogrammet och ombyggnationer av äldre sjukhus innebär idag högriskprojekt när vi pratar asbestförekomst och PCB. Många som är verksamma inom bygg- och fastighetsbranscherna löper således risk att komma i kontakt med asbest.

Exempel på utsatta yrkesgrupper är riv- & betongarbetare, VVS-montörer, elektriker, snickare, målare, golv- & takläggare, service- & fastighetsskötare, samt även städpersonal och låssmeder.

Oavsett om du är yrkesarbetare eller privatperson är det viktigt att känna till var du kan stöta på asbest, i vilken typ av produkter som asbest kan ingå i samt vilka regler som gäller vid bearbetning och hantering av potentiellt asbesthaltigt material.

Hantverkare

Asbest i olika byggnader

Asbest finns kvar i många äldre byggnader som bostäder, offentliga lokaler, skolor och industrier etc. Vi kan förvänta oss att hitta asbest på olika ställen beroende på en byggnads funktion och den byggpraxis som gällde vid tidpunkten för uppförandet men även vid ombyggnationer därefter. 

Förefallande moderna undertak som pendlats ned kan mycket väl gömma gamla installationer och akustikskivor som innehåller asbest. En träpanel kan ha spikats dikt an på en fasad av asbestcementskivor (eternit) och en ny plastmatta kan ha limmats direkt på en gammal golvbeläggning med asbestförekomst.  

Bostäder

 • Rörisolering
 • Värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar, tätningsband
 • Ventilationstrummor och aggregat
 • Asbestcementskivor på fasader och balkonger
 • Väggskivor i soprum, bakom elskåp och vid inklädnad av rökkanaler
 • Takpannor, takpapp och lim
 • Fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar
 • Fönsterkitt och fog
 • Plastmattor, golvplattor, mattlim och golvmassor
 • Kakel, klinkers, kakelfix och fog
 • Brandklassade ståldörrar i flerfamiljshus

Förvaltningslokaler

Liknande ställen som för bostäder samt även:

 • Ventilationsanläggningar
 • Brandskyddsklädda stålstommar
 • Undertak

Samlings- och kyrkolokaler

Liknande ställen som för bostäder samt även:

 • Ventilationsanläggningar
 • Brandskyddsklädda stålstommar
 • Undertak
 • Ljudisolerings- och ljuddämpningsmaterial

I kykor även:

 • Tilläggsisolering
 • Akustikförbättrande material

Skolor

Liknande ställen som för bostäder samt även:

 • Ventilationsanläggningar
 • Brandskyddsklädda stålstommar
 • Undertak
 • Ljudisoleringsmaterial och akustikskivor i korridorer och skolsalar
 • Brandisolering i labbsalar

Sjukhus och vårdinrättningar

 • Klimat- och ventilationsanläggningar
 • Värmeväxlare
 • Akustikförbättrande material
 • Golvbeläggningar
 • Brandklassade ståldörrar
 • Kanaler och rör i kulvertsystem

Jordbruksbyggnader

 • Asbestcementmaterial i tak

Industribyggnader

 • Asbestprodukter som skydd mot brand och värmestrålning
 • Brandklassade ståldörrar
Asbest i hus

Utmaningar i jakten på asbest?

När asbestförekomst ska fastställas är det viktigt att insamlade materialprover är representativa för platsen och de material som undersöks. I ett och samma rum och material kan asbestförekomsten nämligen visa sig olika, för att inte tala om skilda portuppgångar och våningsplan i en och samma fastighet.

En kaklad fönstersmyg i en yttervägg kan mycket väl innehålla asbest i fix/fog samtidigt som fix/fog på de ”varma” sidorna av väggarna i samma rum är asbestfria. När asbestförekomst inte påvisas i exempelvis fixen och fogen i ett badrum, så finns inga garantier för att det är asbestfritt på toaletten intill.

Hur är det då möjligt? Samma typer av rum i en fastighet borde väl se likadana ut, kanske du tänker.

Nej, tyvärr är det inte så enkelt!

På den tiden det begav sig var det inte ovanligt att hantverkare arbetade både i samma rum och olika delar av en fastighet. I vissa fall använde man olika fabrikat  och fastigheter kan också ha renoverats i olika skeden.

Så, hur kan vi minimera risken för att både hyresgäster och hantverkare hamnar i en ohälsosam miljö vid nästa ombyggnad eller vid installations- och fastighetsservice i ett äldre fastighetsbestånd?

Svaret är enkelt – ta prover för att vara säker!

Ta flera prover på olika ställen i samma rum och material och ta flera prover i samma fastighet. Förutsätt att portuppgångar, våningsplan, lägenheter och fastigheter i kvarteret kan se olika ut.

Det enda vi med säkerhet vet är att vi inte kan förutsäga exakt var asbesten gömmer sig. 

Asbest-Ident månar om din arbets- och inomhusmiljö. Kom därför ihåg att med fler provtagningar kan ni göra en säkrare och mer tillförlitlig bedömning i jakten på asbest!

 

Asbest-Ident

Öppettider UMEÅ
Mån - Tors 08 - 16:30   |   Fre 08 - 14:30  |  Lunch 12 - 12:30

Öppettider ÖREBRO
Mån - Tors 10 - 16   |   Fre 10 - 14.30  |  Lunch 12 - 12:30

Kontakta Umeå

Skiljevägen 42, 904 26 Umeå
070 767 70 40
umea@asbest-ident.se 

Kontakta Örebro

Nastagatan 15, 702 27 Örebro
070 299 27 11
orebro@asbest-ident.se