Asbest-ident Umeå AB

Med mer än 10 års erfarenhet inom arbetsmiljöområdet, utför Asbest-Ident framgångsrik identifiering av asbest till såväl privata kunder som till företag i hela Sverige.

Vi tillhandahåller även analyser av bland annat PCB, mögel och mikrobakteriell påväxt, rötskadeanalys och PAH genom vår samarbetspartner.

Vi är specialiserade på asbestanalyser av byggnadsmaterial och vänder oss i huvudsak till bygg & fastighetsbranscherna.

Miljöinventering och provtagning är viktiga komponenter i arbetet med att identifiera skadliga ämnen och på så vis undvika att någon ska behöva arbeta eller vistas i farliga och ohälsosamma miljöer.

Tillgängliga och tillförlitliga analyser och analysrapporter har i sin tur betydelse för att arbetet med miljöinventeringar, riv- och saneringsarbeten ska förlöpa på ett smidigt och säkert sätt.

Asbest-Ident Umeå AB har laboratorier i Umeå och Örebro och är godkända av Arbetsmiljöverket att hantera och analysera asbesthaltigt material. Våra analytiker är utbildade i asbestidentifiering och arbetar enligt företagets miljö- och kvalitetsledningssystem som följer ISO 9001.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår leveransprocess vilket innefattar lyhördhet för behov på marknaden såväl som att skapa goda förutsättningar för våra laboranter att både prestera och utvecklas i en hälsosam arbetsmiljö.

Uppgifter om företaget

Asbest-Ident Umeå AB
Organisationsnummer: 556933-7834
Vi innehar F-skattsedel

Om företaget

Samarbetspartners

Det är med stor glädje som vi presenterar vår samarbetspartner Eurofins Pegasuslabb i Uppsala. För vår del är samarbetet med en stor och väl renommerad aktör viktig på flera plan, inte minst genom ett bredare service och tjänsteutbud till våra kunder.

Asbest-Ident

Öppettider UMEÅ
Mån - Tors 08 - 16:30   |   Fre 08 - 14:30  |  Lunch 12 - 12:30

Öppettider ÖREBRO
Mån - Tors 10 - 16   |   Fre 10 - 14.30  |  Lunch 12 - 12:30

Kontakta Umeå

Skiljevägen 42, 904 26 Umeå
070 767 70 40
umea@asbest-ident.se 

Kontakta Örebro

Nastagatan 15, 702 27 Örebro
070 299 27 11
orebro@asbest-ident.se