Asbest-ident Umeå AB

Med mer än 10 års erfarenhet inom arbetsmiljöområdet, utför Asbest-Ident framgångsrik identifiering av asbest till såväl privata kunder som till företag i hela Sverige.

Vi tillhandahåller även analyser av bland annat PCB, mögel och mikrobakteriell påväxt, rötskadeanalys och PAH genom vår samarbetspartner.

Vi är specialiserade på asbestanalyser av byggnadsmaterial och vänder oss i huvudsak till bygg & fastighetsbranscherna.

Miljöinventering och provtagning är viktiga komponenter i arbetet med att identifiera skadliga ämnen och på så vis undvika att någon ska behöva arbeta eller vistas i farliga och ohälsosamma miljöer.

Tillgängliga och tillförlitliga analyser och analysrapporter har i sin tur betydelse för att arbetet med miljöinventeringar, riv- och saneringsarbeten ska förlöpa på ett smidigt och säkert sätt.

Asbest-Ident Umeå AB har laboratorier i Umeå och Örebro och är godkända av Arbetsmiljöverket att hantera och analysera asbesthaltigt material. Våra analytiker är utbildade i asbestidentifiering och arbetar enligt företagets ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö resp miljö, vilket följer ISO 9001/45001/14001.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår leveransprocess vilket innefattar lyhördhet för behov på marknaden såväl som att skapa goda förutsättningar för våra laboranter att både prestera och utvecklas i en hälsosam arbetsmiljö.

Uppgifter om företaget

Asbest-Ident Umeå AB
Organisationsnummer: 556933-7834
Vi innehar F-skattsedel

Om företaget

Samarbetspartners

Det är med stor glädje som vi presenterar vår samarbetspartner Eurofins Pegasuslabb i Uppsala. För vår del är samarbetet med en stor och väl renommerad aktör viktig på flera plan, inte minst genom ett bredare service och tjänsteutbud till våra kunder.

Asbest-Ident

Öppettider UMEÅ
Mån - Tors 08 - 16:30   |   Fre 08 - 14:30  |  Lunch 12 - 12:30

Öppettider ÖREBRO
Mån - Tors 10 - 16   |   Fre 10 - 14.30  |  Lunch 12 - 12:30

Kontakta Umeå

Skiljevägen 42, 904 26 Umeå
070 767 70 40
umea@asbest-ident.se 

Kontakta Örebro

Nastagatan 15, 702 27 Örebro
070 299 27 11
orebro@asbest-ident.se