Provtagningsguide

Den här guiden ger dig svar på hur du går till väga för att ta materialprov samt hur du skickar in dessa för analys hos Asbest-Ident.

Kartläggning av asbest eller andra skadliga ämnen skall göras i äldre byggnader före rivning, service-, ombyggnads- eller renoveringsarbeten. För att bedöma förekomst behövs endast mindre bitar av byggmaterialet.

Observera att förekomsten av asbest och andra skadliga ämnen kan variera i ett och samma rum. Det är därav viktigt att provmaterialet är representativt för resten av materialet på provplatsen.

För att uppnå representativitet är det ofta värdefullt att ta flera prover per rum och material. Läs mer om asbestförekomst i fastigheter.

Gör så här vid manuell beställning av asbestanalys – byggnadsmaterial

1. Samla in provmaterial. Provmaterialet för Ett prov avser material som ursprungligen haft kontakt med varandra, t ex en kakelbit med tillhörande fix & fog.

Lösgör en provbit om ca 5×5 cm, byggmassa 3 matskedar, kit & fog 1 dm.

2. Lägg varje prov separat i var sin provpåse. Använd zippåse alternativt förslut påsen noga. OBS! Vi tar ej emot samlingsprover.

3. Märk varje provpåse med provnamn till exempel i nummerföljd (viktigt att detta överensstämmer med beställningsblanketten).

4. Fyll i beställningsblanketten. Välj typ av analys samt information om materialprovet; Provnamn/Rum/Material (exempelvis isolering, kakelfix, fog, matta etc.).

5. Skicka in prov för analys. Lägg provpåsar och beställningsblankett i ett vadderat kuvert och lämna över disk eller skicka in via post eller genom vår tjänst Asbestanalys – budservice.

Asbestanalys – registrering via Labflow

Kontakta oss för support eller om du vill veta mer om hur Labflow kan göra din provtagning och administration av prover enklare och säkrare.

Gör så här för övriga provmaterial

1. Samla in provmaterial.

Asbestidentifiering damm: Använd en genomskinlig tejp (kontors- eller packtejp). Tag ca 10 cm tejp och vik in båda ändarna, där du kan hålla i tejpen. Tryck klisterytan mot stoftet så att det blir olika tjocka skikt på tejpen. OBS! Tejpa ej klistersidorna mot varandra. Fäst istället tejpprovet mot en overheadfolie eller en plastficka av kraftigare plast.
Skadekontrollanalys: Samla in provmaterial i en bit av minst 5×10 cm.
PCB i fogmassa/golv: Lösgör minst 3 g eller 3 cm fog. OBS! Förslut provet i aluminiumfolie.
PAH i byggmaterial: Samla in provmaterial i en bit av minst 10×10 cm.
Rötskadeanalys: Samla in provmaterial i en bit om minst 5×10 cm.
Rötskadeanalys med åldersbestämning: Samla in provmaterial i en bit om minst 5×10 cm. OBS! Provet måste innehålla rötskadat trä.

2. Lägg varje prov separat i var sin provpåse. Använd zippåse alt. förslut påsen noga. OBS! Prover för Rötskadeanalys skall läggas i papperspåse.

3. Märk varje provpåse med provnamn t ex i nummerföljd (viktigt att detta överensstämmer med beställningsblanketten).

4. Fyll i beställningsblanketten. Välj typ av analys, önskad svarstid samt information om materialprovet; Provnamn/Rum/Material.

5. Skicka in prov för analys. Lägg provpåsar och beställningsblankett i ett vadderat kuvert och lämna över disk eller skicka in via post.

Ansvar

Asbest-Ident Umeå AB är godkända av Arbetsmiljöverket att hantera och analysera mindre bitar av byggnadsmaterial som är väl förslutna och förpackade enligt vår provtagningsguide. Vi ansvarar för provets hantering från ankomst vid laboratoriet till dess provet deponerats efter genomförd analys och arkivering.

Asbest-Ident Umeå AB tar inte ansvar för provtagningen. Vår provberedning i laboratoriet medger inte heller delning eller demontering av större provbitar eller utrustning som misstänks innehålla asbestfibrer såsom exempelvis luftrenare, isolerade rör, borrkärnor etc.

Provmaterial arkiveras i 7 dagar efter genomförd analys.

Provtagning

Tänk på vid provtagning

  • Skydda dig själv och bär rekommenderad skyddsutrustning beroende på vilken typ av provtagning som planeras samt om du misstänker spridning av asbestdamm i lokalen.
  • Rengör verktygen mellan varje provtagning för att undvika att proverna blir kontaminerade (smittade).
  • Om provbiten har vassa kanter så ”vaddera” gärna för att provpåsen inte ska gå sönder i posthanteringen.
  • Förpacka proverna väl förslutna och i tillräcklig mängd enligt provtagningsguiden för respektive analys.
  • Lägg inte olika prov i samma provpåse. Bland annat kan material med exempelvis asbestförekomst kontaminera övrigt innehåll vilket hindrar härledningen till rätt material eller provtagningsplats. Vidare försvåras säkerställande av korrekt provsvar vid analys med stereomikroskop.
  • Försegla ytan där provet tagits, t ex med byggtejp för att inte asbestfibrer ska frigöras i efterhand.
  • OBS! Rätt mängd av provmaterialet säkerställer att vi kan fullfölja en korrekt analys. På så vis slipper du komplettera med att skicka in ytterligare provmaterial.

Öppna beställningsblankett som PDF-formulär

PDF
Asbest-Ident

Öppettider UMEÅ
Mån - Tors 08 - 16:30   |   Fre 08 - 14:30  |  Lunch 12 - 12:30

Öppettider ÖREBRO
Mån - Tors 10 - 16   |   Fre 10 - 14.30  |  Lunch 12 - 12:30

Kontakta Umeå

Skiljevägen 42, 904 26 Umeå
070 767 70 40
umea@asbest-ident.se 

Kontakta Örebro

Nastagatan 15, 702 27 Örebro
070 299 27 11
orebro@asbest-ident.se